30 www.ouwestomp.nl
Home25-02-2004
Bierton in de vlaggemast

Met dit verhaal moet ik de overste uit die tijd nu maar eerlijk bekennen, waar hij drie weken zeker naar opzoek geweest is.
De mannen uit deze periode die dit lezen, moet het zeker bekend in het geheugen voorkomen.
Welk jaar het was weet ik niet meer zo precies, maar zeker in 1968 of 1969

Hoewel ik bij de A Cie gelegerd was, had ik vanuit mijn burgertijd een kennis zitten bij de staf Cie hij was telegrafist.
De telegrafisten hadden in die periode een ruimte bij de benzine / diesel pomp, het kleine gebouwtje met de onderdoorgang, net achter de manschappen eetzaal.

Het was op de avond dat mijn kennis, hij kwam uit Rotterdam als ouwestomp ging afzwaaien en dit moest gevierd worden.
’s-Hertogenbosch was hiervoor dan ook de ultieme stad.
Bij terugkomst op de kazerne had je net om de hoek van de poort de fietsenstalling, deze liep door tot aan de korporaals kantine.
Voor deze fietsenstalling stond de vlaggenmast en het stuk geschut, het monument was in die periode nog niet aangelegd.
In de fietsenstalling welke vrij toegankelijk was, stonden de lege bierfusten.
Met z’n drieën kregen we een grandioos idee, een lege bierfust in de vlaggenmast. Zo gedacht, zo gedaan.

’s-Morgens op appel een hilariteit onder de mannen, de fust moest eerst uit de vlaggenmast worden gehaald, alvorens de vlag met het gebruikelijke ceremonieel gehesen kon worden.

De 2 jongens welke die dag afscheid van het bataljon hadden genomen, hadden er verder geen last meer van, maar ik ??
Ik was nog in volle dienst en kreeg te horen dat de overste ziedend was en naarstig op zoek naar wie dit gedaan kon hebben.
Ik moet toegeven dat de saamhorigheid in het bataljon groot was.
Het verhaal deed snel in het bataljon de ronde wie deze actie uitgevoerd had en snel kwam men mij vertellen dat de overste zoekende was.

Maar waar ik de mannen voor wil bedanken, hoewel vele het onder u wisten dat ik mede verantwoordelijk was voor deze daad, is mijn naam nooit op de eerste etage van het gebouw bij de hoofd ingang terecht gekomen.

Tegen de overste van toen, wil ik dit nu bekennen, aangezien mijn daad nu toch wel verjaard is.

Chris